LAYİHƏLƏR

“Məktəblilər üçün sağlam qidalanma” adlı layihə

Məktəb illəri – uşaqlarımızın intensiv əqli və fiziki inkişafı dövrüdür. Məktəblilərdə sağlam qidalanma vərdişlərinin formalaşması çox mühümdür. Məhz buna görə, təhsil müəssisələrində bilavasitə tədris prosesi ilə yanaşı, şagirdlərdə sağlam qida davranışının formalaşmasına yönəldilmiş işlər aparılmalıdır.

Daha ətraflı