Blog Layout

UŞAQ NUTRİSİOLOQİYASI

Artıq çəkisi olan uşağa necə kömək etmək olar? Uşaqlıqdakı artıq çəki və piylənmə bir başa yetkin yaşda piylənmə və onunla əlaqəli yoluxucu olmayan xəstəliklərin artması ilə bağlıdır, bu da vaxtından əvvəl ölümə səbəb ola bilər. Kurs tibbi auditoriyaya yönəldilmişdir.

Daha ətraflı

BARİATRİK CƏRRAHİYYƏ DİETOLOGİYASI

Bariatrik cərrahiyyə günümüzdə piylənmənin müalicəsində ən  effektiv  metodlardan birincisidir. Bariatrik əməliyyatlardan sonrakı uzun müddətli müvəffəqiyyətli nəticə isə xəstənin ömür boyu riayət edəcəyi qida və həyat tərzi dəyişikliklərinə bağlıdır. Bu yolda pasientin onu xüsusi müşahidə edəcəyi Bariatrik Dietoloqa ehtiyacı vardır.

Daha ətraflı

PSİXOLOGİYANIN ƏSASLARI. PİYLƏNMƏNİN MÜALİCƏSİNDƏ PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR

Sizləri SSTM –in yeni "Uşaq psixologiyasının əsasları" layihəsində iştirak etməyə dəvət edirik. Bu, uşağı ilə doğru bir şəkildə qarşılıqlı əlaqə qurnaq istəyən valideynlər üçün bir təlimdir. Bu təlim, bütün stereotipləri aradan qaldırmağa və uşaqlarla ünsiyyət bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə kömək edəcəkdir.

Daha ətraflı