Rəşad Məmmədov Rauf oğlu

NUTRİSİOLOGİYA VƏ DİYETOLOGİYA

22 mart – 30 iyul 2024-cü il tarixlərində təlimi tamamladı

UŞAQ NUTRİSİOLOGİYASI

22 aprel – 24 may 2024-cü il tarixlərində təlimi tamamladı

FUNKSIONAL TIBB

23 noyabr 2023-cü il – 28 aprel 2024-cü il tarixlərində təlimi tamamladı

QR Code